Pair of Vintage Old School Fru
Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
Blog tổng hợp

Tổng hợp 120 chữ Hán cấp độ N5

Theo thứ tự từ trái qua phải: CHỮ HÁN , ÂM HÁN VIỆT , ÂM ON/KUN

 1. 一 NHẤT một イチ
 2. 九 CỬU chín キュウ・ク
 3. 十 THẬP mười ジュウ・ジッ~
 4. 人 NHÂN người ジン・ニン
 5. 二 NHỊ hai ニ
 6. 入 NHẬP vào ニュウ
 7. 七 THẤT bảy シチ
 8. 下 HẠ bên dưới カ
 9. 三 TAM ba, 3 サン
 10. 山 SƠN núi, đồi サン
 11. 子 TỬ con, cái シ
 12. 女 NỮ phụ nữ ジョ・ニョ
 13. 小 TIỂU nhỏ ショウ
 14. 上 THƯỢNG bên trên ジョウ
 15. 川 XUYÊN sông セン
 16. 土 THỔ đất ト・ド
 17. 万 VẠN 10 ngàn, nhiều マン・バン
 18. 大 ĐẠI to, lớn ダイ・タイ
 19. 千 THIÊN ngàn, nhiều セン
 20. 円 VIÊN yen, tròn エン
 21. 火 HỎA lửa カ
 22. 月 NGUYỆT mặt trăng, tháng ゲツ・ガツ
 23. 五 NGŨ 5 (năm) ゴ
 24. 午 NGỌ giữa trưa, giờ ngọ ゴ
 25. 今 KIM bây giờ, hiện nay コン
 26. 水 THỦY nước, water スイ
 27. 中 TRUNG giữa, trung gian, Trung Quốc チュウ・ジュウ
 28. 天 THIÊN trời, thời tiết テン
 29. 日 NHẬT ngày, mặt trời, Nhật Bản ニチ・ニ・ジツ
 30. 父 PHỤ cha フ
 31. 木 MỘC cây, gỗ モク
 32. 友 HỮU bạn ユウ
 33. 六 LỤC số 6 ロク
 34. 右 HỮU bên phải ユウ
 35. 外 NGOẠI bên ngoài ガイ
 36. 左 TẢ bên trái サ
 37. 四 TỨ 4, số bốn, tứ シ
 38. 出 XUẤT đi ra, tham dự シュツ
 39. 生 SINH sống, chỉ người, đời セイ・ショウ
 40. 白 BẠCH trắng ハク
 41. 半 BÁN một nửa ハン
 42. 母 MẦU mẹ ボ
 43. 北 BẮC phía bắc ホク
 44. 本 BẢN sách; gốc, nguyên bản ホン
 45. 気 KHÍ chất khí, tinh thần, yêu thích キ
 46. 休 HƯU nghỉ ngơi キュウ
 47. 行 HÀNH, HÀNG đi; ngân hàng コウ・ギョウ
 48. 西 TÂY phía tây セイ・サイ
 49. 先 TIÊN trước セン
 50. 年 NIÊN năm ネン
 51. 百 BÁCH 100, nhiều ヒャク
 52. 毎 MỖI "mỗi (cái,ngày..) hàng (ngày, năm..)" マイ
 53. 名 DANH tên メイ
 54. 何 HÀ cái gì ナニ/ナン
 55. 見 KIẾN nhìn, thấy ケン
 56. 車 XA xe, xe hơi シャ
 57. 男 NAM nam giới, đàn ông ダン・ナン
 58. 来 LAI đi tới (đây) ライ
 59. 雨 VŨ mưa ウ
 60. 学 HỌC học ガク
 61. 金 KIM tiền, vàng キン
 62. 国 QUỐC nước コク
 63. 長 "TRƯỜNG, TRƯỞNG" dài, trưởng (phòng) チョウ
 64. 東 ĐÔNG phía đông トウ
 65. 後 HẬU phía sau, sau khi コウ・ゴ
 66. 食 THỰC ăn ショク
 67. 前 TIỀN trước đây, phía trước ゼン
 68. 南 NAM phía nam ナン
 69. 校 HIỆU trường học コウ
 70. 高 CAO cao, đắt (cao giá) コウ
 71. 書 THƯ viết, văn bản ショ
 72. 時 THỜI thời gian ジ
 73. 間 GIAN ở giữa, trung gian カン
 74. 電 ĐIỆN điện デン
 75. 話 THOẠI nói chuyện ワ
 76. 読 ĐỘC đọc ドク
 77. 語 NGỮ kể, từ ngữ ゴ
 78. 聞 VĂN nghe, báo chí ブン
 79. 力 LỰC sức, lực リョク・リキ
 80. 口 KHẨU miệng, cổng コウ
 81. 工 CÔNG công việc, công nghiệp コウ
 82. 夕 TỊCH chiều tà セキ
 83. 手 THỦ tay, người シュ
 84. 牛 NGƯU con bò ギュウ
 85. 犬 KHUYỂN con chó ケン
 86. 元 NGUYÊN gốc, điểm ban đầu ゲン
 87. 公 CÔNG công cộng コウ
 88. 止 CHỈ dừng lại シ
 89. 少 "THIẾU THIỂU" ít, nhỏ ショウ
 90. 心 TÂM tim, tấm lòng シン
 91. 切 THIẾT cắt セツ
 92. 不 BẤT không, phủ định フ
 93. 文 VĂN lời văn, văn hóa ブン
 94. 方 PHƯƠNG phương hướng ホウ
 95. 以 DĨ lấy từ ~, tính từ ~ イ
 96. 去 KHỨ rời bỏ キョ
 97. 兄 HUYNH anh trai キョウ
 98. 古 CỔ cũ コ
 99. 広 QUẢNG rộng コウ
 100. 主 CHỦ chủ yếu, làm chủ シュ
 101. 世 THẾ thế giới セ
 102. 正 CHÍNH đúng đắn セイ
 103. 代 ĐẠI thay mặt, tiền ngang giá ダイ
 104. 台 DÀI cái bệ, bồn, đài cao ダイ
 105. 田 ĐIỀN ruộng デン
 106. 冬 ĐÔNG mùa đông トウ
 107. 目 MỤC mắt モク
 108. 用 DỤNG dùng, sử dụng ヨウ
 109. 立 LẬP đứng, thiết lập リツ
 110. 写 TẢ sao chép, ảnh シャ
 111. 多 ĐA nhiều タ
 112. 安 AN rẻ, an tâm, yên ổn アン
 113. 会 HỘI gặp gỡ, hiệp hội カイ
 114. 考 KHẢO suy nghĩ コウ
 115. 死 TỬ chết シ
 116. 字 TỰ chữ ジ
 117. 自 TỰ tự mình, tự thân ジ
 118. 色 SẮC màu, dục ショク・シキ
 119. 早 TẢO sớm ソウ

Trở lại
Bình luận về bài viết

Viết bình luận

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/blog/index
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!